De inhoud is geladen.

Raden in Verzet

We zijn raadslid geworden, omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of, en zo ja in hoeveel gemeenten, gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk. Het doel is te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Er is contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie.

Een actiecomité, bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden en inmiddels ook zes raadsleden en één fractieondersteuner van andere gemeenten, coördineert Raden in Verzet. Lees ook het laatste nieuws.