De gemeenteraad en de 3 raadscommissies worden ondersteund door de griffie, onder leiding van de raadsgriffier.

De griffiemedewerkers stellen, in overleg met de commissievoorzitters, de agenda's voor de vergadering op. Ze zijn bij alle vergaderingen aanwezig en maken tijdens de vergaderingen (concept) besluitenlijsten. Ook ondersteunt de griffie de gemeenteraad als het gaat om het betrekken van inwoners van Zoetermeer bij de lokale politiek.

De griffier

De griffier is er voor de raad. Bij de gemeenteraad van Zoetermeer adviseert, ondersteunt en faciliteert de griffier de gemeenteraad en de individuele raadsleden.

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze bijvoorbeeld gebruik maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffier voor hen klaar.

Medewerkers griffie

Robin Bloklandgriffier
Lennart de Prieëlleplaatsvervangend griffier
Willemke van Vaalsraadsadviseur en commissiegriffier Samenleving
Bas Wijnsouwraadsadviseur en commissiegriffier Stad
Sander van Huffelenraadsadviseur regionale samenwerking en strategie
Anna de Vries-Asselbergssecretaris Rekenkamer
Sandra Stuurmanadviseur raadscommunicatie en participatie
Ishana Bhadaiadviseur raadscommunicatie en participatie
Ilse Roelenbestuurlijk medewerker
Audrey Singadjibestuurlijk medewerker
Marieke Schravendeelsecretaresse (maandag, woensdag en vrijdag (oneven weken)
Ninke van der Meulensecretaresse (dinsdag, donderdag en vrijdag (even weken)

Dienstverlening griffie

Infographic dienstverlening griffie, link naar de uitgeschreven tekst beschikbaar onder deze afbeelding

Uitgeschreven tekst

Meer weten?

Heeft u vragen over de vergaderingen van de gemeenteraad of de raadscommissies? Of heeft u andere vragen over de lokale politiek? Neem dan contact op met de griffie: bel 14 079 of stuur een e-mail naar griffie@zoetermeer.nl.

Alle overige vragen kunt u indienen via het contactformulier van de gemeente.