Referendum

Sommige besluiten van de gemeenteraad van Zoetermeer zijn referendabel. Dit betekent dat u bij deze besluiten de mogelijkheid heeft om via een referendum de inhoud van het besluit te wijzigen. Hoe dat in zijn werk gaat leest u op:

Referendum, indienen