Af en toe vindt er een Stadsgesprek plaats. Het doel van dit Stadsgesprek is om Zoetermeerse (maatschappelijke) organisaties of bedrijven een platform te bieden om op informele wijze informatie over een specifiek onderwerp uit te wisselen met raads- en commissieleden. Het Stadsgesprek is dus echt bedoeld om informatie op te halen uit de stad, zodat de raadsfracties zich een goed beeld kunnen vormen over het betreffende onderwerp.

De gemeenteraad organiseert de Stadsgesprekken om zich te laten informeren over (maatschappelijke) initiatieven in de stad. Dit komt de verbindende rol van de raad in de samenleving ten goede. Bovendien komt de raad graag tegemoet aan de wens van inwoners en bedrijven om in een keer met veel raadsleden in contact te komen. En, de raad blijft op deze manier goed geĆÆnformeerd over de ontwikkelingen in Zoetermeer.

Het initiatief voor een Stadsgesprek ligt in principe bij de gemeenteraad. Op het moment dat de raad meer over een bepaald onderwerp wil weten, plant het presidium een datum in voor een Stadsgesprek. Dit gesprek zal (bij voorkeur) plaatsvinden voorafgaand aan een commissievergadering. Per onderwerp nodigt de raad gericht Zoetermeerse organisaties/bedrijven uit om op een laagdrempelige en informele wijze (bijvoorbeeld aan statafels) informatie uit te wisselen met raads-/commissieleden. Dat kunnen zowel maatschappelijke organisaties zijn, maar ook commerciƫle bedrijven. Let wel: er mag niet aan acquisitie worden gedaan.

Indien er bij verschillende organisaties in Zoetermeer belangstelling is om over bijvoorbeeld een actueel onderwerp van gedachten te wisselen met de raad, dan kunt u altijd contact opnemen met de griffie om te kijken of het mogelijk is dit tijdens een Stadsgesprek te doen.

Wilt u zelf iets onder de aandacht brengen van de raad? Maak dan gebruik van uw spreekrecht.

Wilt u meer weten over het Stadsgesprek?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Griffie via e-mailadres griffie@zoetermeer.nl onder vermelding van uw contactgegevens.