De financiële doelen

Raden in Verzet wil met zoveel mogelijk gemeenten optrekken om een echte vuist richting kabinet en parlement te maken. Daarbij gaat het vooral over de volgende 3 kwesties die overal spelen.

Opschalingskorting

Hier hebben alle gemeenten mee te maken. Het betreft nu 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar vanaf 2025. Die korting moet van tafel.

Wmo abonnementstarief

Bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende rekening gehouden met de aanzuigende werking. Ook voor die aanzuigende werking is compensatie nodig. Uit het onderzoek van de VNG is gebleken dat het gaat om 85 miljoen euro méér dan het bedrag waarvoor de gemeenten worden gecompenseerd.

Jeugdzorg

De jeugdzorg is het allergrootste probleem. Uit het onderzoek Stelsel in Groei blijkt dat alleen al in 2019 het tekort voor de gemeenten ca. 1,7 miljard euro is geweest. Bij de jeugdzorg speelt ook nog dat er veel te weinig sturingsmogelijkheden zijn voor de gemeenten.

Bovenstaande onderwerpen zorgen nu al jaren voor steeds grotere tekorten. Ook kijken de gemeenten met grote zorg naar de andere taken die op de gemeenten afkomen, zoals de Inburgeringswet, de Omgevingswet, de energietransitie en het klimaat. Raden in Verzet wil niet alleen dat er direct geld bij komt in het gemeentefonds. Het moet vooral ook structureel zijn. Voor nieuwe taken moet er steeds genoeg budget bijkomen en er moeten voldoende mogelijkheden zijn om als gemeente te kunnen sturen.