Werkgroep Informatisering & Digitalisering

De werkgroep Informatisering en Digitalisering heeft als doel zich in te zetten om:

  • In- en externe ontwikkelingen op het gebied van I&D te volgen voor zover het raakt aan het werk van de gemeenteraad (dit is inclusief de digitale hulpmiddelen van de raad zelf).
  • De raad via te organiseren kennissessies (themabijeenkomsten) in positie te brengen.
  • De raad (via het seniorenconvent of presidium) of het college (via de portefeuillehouder ICT) te adviseren over informering of zelfs agendering en behandeling van onderwerpen in relatie tot I&D.

Klankbordgroep Communicatie

De klankbordgroep Communicatie heeft als doel om communicatie van en over de gemeenteraad (meer) inhoud en vorm te geven door inwoners (of specifieke doelgroepen) te informeren, maar vooral ook om verbinding en ontmoeting te realiseren.

De klankbordgroep Communicatie heeft als taken:

  • Het (door)ontwikkelen van de raadscommunicatie van en voor de gemeenteraad Zoetermeer.
  • Het (doen) organiseren van communicatie- en participatieactiviteiten voor en door de gemeenteraad.
  • Het fungeren als eerste aanspreekpunt (klankbord/sparringpartner) voor de raadscommunicatieadviseur.
  • Het vormen van een linking-pin naar overige raads- en commissieleden, het seniorenconvent en/of het presidium.