Logo Rekenkamer Zoetermeer

De Rekenkamer is ingesteld voor en door de raad, maar kan, in een onafhankelijke rol, de raad zelf ook kritisch bekijken en zo een spiegel voorhouden.

De gemeenteraad stelt de kaders vast en controleert het college. De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad door hem te helpen met zijn kaderstellende rol en te onderzoeken hoe het college uitvoert wat de gemeenteraad heeft besloten. Niet alleen is het van belang dat het college doet wat de raad heeft besloten, maar ook dat het college daar niet meer geld aan uitgeeft dan nodig is.

De Rekenkamer is onafhankelijk en kan, met een beperkt budget, haar eigen onderzoeksprogramma vast stellen. Zij kijkt voor haar onderzoeksprogramma wat er speelt in Zoetermeer, zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten.

De onderwerpen die de Rekenkamer onderzocht heeft variëren van sportbeleid tot grondbeleid en van veiligheid tot participatie.

Wilt u meer weten over het werk van de Rekenkamer? Bekijk dan onderstaande animatie. De Rekenkamer heeft ook een eigen verordening.

Rapporten

De verslagen en rapporten van de Rekenkamer staan op de website Zoetermeer in cijfers. Bekijk hier het onderzoeksprotocol dat de Rekenkamer hanteert.

Jaarstukken

Bekijk het Onderzoeksprogramma 2024 en het Jaarverslag 2023 (pdf) met bijbehorende infographic. Onderzoeksprogramma's en jaarverslagen van eerdere jaren kunt u opvragen via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Leden Rekenkamer

De Rekenkamer bestaat uit 3 personen: Marko Bos (voorzitter), Linda van Enkhuijzen en Boris Gooskens. Zij zitten niet in de gemeenteraad en 2 van hen wonen zelfs niet in Zoetermeer. Op die manier kunnen zij met een 'blik van buiten' naar de gemeente en het college en de raad kijken. Wel hebben de leden van de Rekenkamer ervaring met de overheid: 1 lid is werkzaam geweest bij een adviesorgaan van de overheid, 1 lid werkt momenteel voor de overheid.

Meer over de leden

Meer weten?

U kunt contact opnemen met de Rekenkamer via 14 079 of e-mail rekenkamer@zoetermeer.nl.