De raad heeft het seniorenconvent ingesteld om zaken met een vertrouwelijk, politiek gevoelig en urgent karakter te bespreken. Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. De raadsgriffier ondersteunt het seniorenconvent. De voorzitter van de raad is ook voorzitter van het seniorenconvent.