De gemeente Zoetermeer hecht zeer aan het burgerinitiatief.

Wanneer u inwoner bent van Zoetermeer en 14 jaar of ouder, dan kunt u een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad laten zetten. Het onderwerp staat dan in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda. Het mag een uitgewerkt voorstel zijn, maar het kan ook alleen een onderwerp zijn.

Het is heel gemakkelijk om een voorstel of onderwerp in te dienen en het kan over allerlei onderwerpen gaan die in het belang van de stad zijn. Op deze manier hoopt de politiek meer mensen bij het politieke proces te betrekken.

Initiatief indienen

Wanneer u een initiatief wilt indienen, dan zijn er een paar beperkingen. Een van deze beperkingen is dat het niet over een privézaak mag gaan. Een ander belangrijk aspect is dat het onderwerp een bevoegdheid van de raad moet zijn. De overige voorwaarden kunt u lezen in de verordening op het Burgerinitiatief(externe link).

Wilt u een burgerinitiatief indienen, dan kunt u onderstaand formulier downloaden en invullen. Het formulier moet volledig zijn ingevuld. Dit formulier kunt u sturen naar:

Griffie gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

U mag het ook mailen naar griffie@zoetermeer.nl.

Meer weten?

Neem contact op met de Griffie via telefoonnummer 14 079 of stuur een e-mail naar griffie@zoetermeer.nl.