Er is veel informatie te vinden over de gemeenteraad. De vraag is echter: waar kunt u dit vinden? Alle openbare stukken van de gemeenteraad worden geplaatst in ons raadsinformatiesysteem(externe link). Alle openbare agenda's en vergaderstukken van de gemeenteraad Zoetermeer kunt u hierin raadplegen en downloaden.

Mocht u iets niet kunnen vinden, neemt u dan gerust contact op met de Griffie. Dat kan via telefoonnummer 14 079 of via e-mail griffie@zoetermeer.nl.

De volgende informatie kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem:

Vergaderingen

  • Kalender(externe link): via de kalender kunt u op een snelle manier naar de openbare agenda's en vergaderstukken van de raad en de raadscommissies.

Overzichten

Internetuitzendingen

De vergaderingen van de raad en raadscommissies plenair, Stad en Samenleving worden live via internet(externe link) uitgezonden. De vergaderingen kunnen ook achteraf, in zijn geheel of op onderwerp of spreker, teruggekeken worden. Zo kunt u op een eenvoudige manier zien welke besluitvorming heeft plaatsgevonden en welke raadsleden voor of tegen bepaalde voorstellen hebben gestemd.

Vergaderschema

Voor een jaaroverzicht van de vergaderingen kunt u het vergaderschema 2024(externe link) bekijken.