Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of instelling kunt u raadsleden op verschillende manieren benaderen. Heeft u een vraag, wens of suggestie? Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen waar u zich hard voor wilt maken of waarover u zich zorgen maakt? U kunt dan inspreken bij vergaderingen van de gemeenteraad of raadscommissie.

In de vergaderingen van de gemeenteraad worden in principe alleen besluiten genomen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, laat de gemeenteraad zich adviseren door de raadscommissies Plenair, Stad en Samenleving. Inspreken is het meest zinvol bij een commissievergadering. De reden hiervoor is dat de raads- en commissieleden tijdens de commissievergaderingen hun standpunt(en) vormen en daarover met elkaar in debat gaan. Er vinden steeds 2 maandagen achter elkaar commissievergaderingen plaats gevolgd door een week met alleen een raadsvergadering.

Spelregels en aanmelden

Om u op weg te helpen, vindt u hier een aantal spelregels voor het inspreken.

Meer over de spelregels/aanmelden voor inspreken

Tips voor inspraak

Voor het inspreken hebben we nog een paar tips.

  • De spreektijd van 5 minuten is kort en zo voorbij. Zet wat u te vertellen heeft op papier als geheugensteuntje tijdens uw toespraak. Zorg er voor dat u altijd een afsluitende zin klaar heeft om uw betoog voor uw gevoel goed te kunnen beëindigen. Wij adviseren u voor 5 minuten inspreken niet meer dan 650 woorden te gebruiken. Dat is ongeveer een A4-tje.
  • Omdat uw spreektijd door de voorzitter bij aanmelding van meer dan 6 insprekers ingekort kan worden, kunt u er het best voor kiezen om uw belangrijkste boodschappen aan het begin van uw betoog te geven.
  • Wilt u informatie ter beschikking stellen van de raad? U kunt inspreekteksten en/of bijlagen mailen naar griffie@zoetermeer.nl. Deze worden dan na afloop van de vergadering bij de agenda/vergaderstukken geplaatst. Tijdens de vergadering kunt u geen 'informatie' uitdelen.
  • Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer, zodat u te bereiken bent.
  • Als u wilt dat de raadsleden zelf komen kijken naar het onderwerp dat u hebt aangekaart, vergeet dan niet om ze uit te nodigen.

Is inspreken voor u de beste optie?

Voordat u zich aanmeldt als inspreker, kunt u zich afvragen of er ook nog andere mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een onderwerp onder de aandacht te brengen.

Wij helpen u hieronder graag een afweging te maken of inspreken in een vergadering van de raadscommissie of raad voor u de beste optie is. Natuurlijk kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. De gegevens van de leden van de gemeenteraad vindt u in het overzicht leden gemeenteraad.

Heeft u een vraag of suggestie over iets persoonlijks? Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning of uitkering? Of heeft u een vraag of suggestie over het beheer van de openbare ruimte of de leefbaarheid? Bijvoorbeeld het groenonderhoud of de verkeersveiligheid. Dan vragen wij u om contact op te nemen met de betreffende afdeling van de gemeente Zoetermeer via telefoonnummer 14 079.

Is er via een openbare bekendmaking of een brief een mogelijkheid aangegeven om uw mening kenbaar te maken? Bijvoorbeeld via een hoorzitting? Zo ja, dan vragen wij u om (als dat nog kan) van deze mogelijkheid gebruik te maken. Zo nee, dan is inspreken mogelijk een goede optie voor u. Maar eerst contact opnemen met het college van burgemeester en wethouders kan wellicht sneller tot een oplossing leiden.

Heeft u andere vragen, opmerkingen of suggesties bij de plannen die de gemeente maakt of werk dat uitgevoerd wordt? Of vindt u dat de afdeling of het college van burgemeester en wethouders u onvoldoende heeft geholpen? Dan is inspreken in de raad mogelijk een goede optie voor u. Graag verwijzen wij u naar de spelregels voor inspreken.

Twijfelt u nog? Neem dan contact op met de Griffie via telefoonnummer 14 079 of per mail griffie@zoetermeer.nl. De griffiemedewerkers helpen u graag verder.

Internetuitzendingen

Wij wijzen u erop dat er van de raads- en commissievergaderingen video-opnamen worden gemaakt. Deze beelden worden live uitgezonden op internet en zijn hier terug te zien.

Uw privacy

Naar Privacystatement gemeenteraad Zoetermeer

Vragen? Stel ze gerust aan de griffie

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de Griffie via telefoonnummer 14 079 of een e-mail sturen naar griffie@zoetermeer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. De gegevens van de leden van de gemeenteraad vindt u in het Overzicht leden gemeenteraad.