De gemeenteraad vindt het belangrijk om u regelmatig op de hoogte te houden van actuele zaken waar de gemeenteraad en de raadscommissies zich mee bezighouden. Daarom geeft de raad een aantal keer per jaar een (online) nieuwsbrief uit met allerlei actuele informatie en vergaderdata van raads- en commissievergaderingen.

Aan- en afmelden nieuwsbrief gemeenteraad