Elke maandag is het Maandag raadsdag met vergaderingen van commissies en/of gemeenteraad.

De gemeenteraad laat zich adviseren door drie raadscommissies: de commissies Plenair, Stad en Samenleving. Elke commissie behandelt verschillende onderwerpen. De meeste onderwerpen worden eerst in de commissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. De commissie adviseert de raad over de voorgestelde besluiten.

Op Maandag raadsdag vinden steeds twee maandagen achter elkaar commissievergaderingen plaats gevolgd door een week met alleen een raadsdebat. In de week van het raadsdebat neemt de gemeenteraad ook besluiten.

Kijk voor de vergaderdata in het Raadsinformatiesysteem.