Achtergrond

Wat eraan voorafging: Op 18 november 2019 (en toen was er nog sprake van hoogconjunctuur) gingen er al een heleboel wethouders en enkele raadsleden naar Den Haag om te pleiten voor meer geld en meer sturingsmogelijkheden voor de jeugdzorg, maar tijdens het debat bleek dat de urgentie niet werd gevoeld.

Op 2 juli 2020 stonden weer vele wethouders op Het Binnenhof; met brieven van meer dan 280 gemeenten en meer dan 70 opgenomen filmpjes om de minister van BZK duidelijk te maken dat de gemeenten in grote financiële nood verkeren.

De VNG had hiervoor een position paper opgesteld:

Helaas bleek uit het volgende debat dat de urgentie nog steeds niet werd gevoeld:

De meeste raden zijn al een aantal jaren aan het bezuinigen. Voor een keer is dat op zich niet erg. Maar als dat jaar na jaar moet, komt het moment dat je echt begint te snijden in hele belangrijke zaken in je gemeente. Ook de coronacrisis -met grote gevolgen voor de economie en het welzijn in de gemeenten- maakte verder bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen niet verantwoord.