Logo Maandag raadsdag

Elke maandag is het Maandag raadsdag. Dan vinden 's avonds vergaderingen plaats van de raadscommissies en/of gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn (bijna altijd) openbaar. Iedereen is dan ook van harte welkom op het Stadhuis. U kunt in het Raadsinformatiesysteem zien wat er die avond op de agenda staat.

De gemeenteraad laat zich onder andere adviseren door de raadscommissies Plenair, Stad en Samenleving. Elke commissie behandelt verschillende onderwerpen. De meeste onderwerpen worden eerst in de commissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. De commissie adviseert de raad over de voorgestelde besluiten.

Op Maandag raadsdag vinden steeds twee maandagen achter elkaar commissievergaderingen plaats gevolgd door een week met alleen een raadsdebat. In de week van het raadsdebat neemt de gemeenteraad ook besluiten.

Gemeenteraad is er voor u!

Op Maandag raadsdag zijn (in principe) alle raadsleden in huis. Heeft u ideeën voor de stad of uw wijk, wilt u een onderwerp aan de orde stellen, een raadslid spreken, een vergadering bijwonen of gewoon een keer komen kijken hoe het er in een vergadering aan toegaat? Kom gerust wat eerder naar het Stadhuis. De raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur (tenzij anders is aangegeven in de agenda).

Spreekrecht: laat uw mening horen!

Wilt u een keer inspreken? De eerste 30 minuten van de commissie- en/of raadsvergaderingen blijven voor u, als inwoner van Zoetermeer, gereserveerd. Bij een raadsvergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat u na aan het hart ligt of over een onderwerp dat op de agenda staat. Bij een commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat of een onderwerp dat onder het werkgebied valt van de betreffende commissie. Als u inspreekt, krijgt u maximaal 5 minuten de tijd om uw mening te laten horen.

Wilt u van het spreekrecht gebruikmaken? Aanmelden voor het spreekrecht kan tot op de dag van de vergadering uiterlijk tot 12.00 uur. Wij vragen u dit bij voorkeur te doen via het formulier Inspreken raads- en commissievergaderingen. U kunt zich ook aanmelden per mail via griffie@zoetermeer.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. U kunt ook altijd bij de Griffie terecht voor meer informatie.

Lees meer over het spreekrecht

Tijden en agenda's

In het Raadsinformatiesysteem klikt u snel door naar agenda's, bijbehorende vergaderstukken en internetuitzendingen van commissie- en raadsvergaderingen.

Naar Raadsinformatiesysteem

Contact

Met vragen over de vergaderwijze kunt u contact opnemen met de Griffie. Dit kan telefonisch via 14 079 of via e-mail griffie@zoetermeer.nl.