Brief/mail sturen?

Alle schriftelijke correspondentie aan de raad, zoals brieven, verzoeken, uitnodigingen kunt u toesturen aan de gemeente Zoetermeer, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer of mailen aan griffie@zoetermeer.nl.

Wij wijzen u er graag op dat alle correspondentie aan de raad openbaar is en in principe op de lijst van ingekomen stukken kan worden geplaatst. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw brief of mail ter behandeling wordt doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders inclusief uw contactgegevens. Zie ook het privacystatement van de gemeenteraad.