De Rekenkamercommissie is ingesteld voor en door de raad, maar kan, in een onafhankelijke rol, de raad zelf ook kritisch bekijken en zo een spiegel voorhouden. De gemeenteraad stelt de kaders vast en controleert het college. De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad door hem te helpen met zijn kaderstellende rol en te onderzoeken hoe het college uitvoert wat de gemeenteraad heeft besloten. Niet alleen is het van belang dat het college doet wat de raad heeft besloten, maar ook dat het college daar niet meer geld aan uitgeeft dan nodig is.

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en kan, met een beperkt budget, haar eigen onderzoeksprogramma vast stellen. Zij kijkt voor haar onderzoeksprogramma wat er speelt in Zoetermeer, zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten.

De onderwerpen die de Rekenkamercommissie onderzocht heeft variëren van sportbeleid tot grondbeleid en van veiligheid tot participatie.

Wilt u meer weten over het werk van de Rekenkamercommissie? Bekijk dan onderstaande animatie.

Rapporten

De verslagen en rapporten van de Rekenkamercommissie staan op de website Zoetermeer in cijfers(externe link). Bekijk hier het onderzoeksprotocol dat de Rekenkamercommissie hanteert.

Jaarstukken

Bekijk het Onderzoeksprogramma 2023 en het Jaarverslag 2022 met bijbehorend Factsheet. Alle documenten zijn in pdf-formaat. Onderzoeksprogramma's en jaarverslagen van eerdere jaren kunt u opvragen via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Leden Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit 3 personen: Marko Bos (voorzitter), Linda van Enkhuijzen en Boris Gooskens. Zij zitten niet in de gemeenteraad en twee van hen wonen zelfs niet in Zoetermeer. Op die manier kunnen zij met een 'blik van buiten' naar de gemeente en het college en de raad kijken. Wel hebben de leden van de Rekenkamercommissie ervaring met de overheid: één lid is werkzaam geweest bij een adviesorgaan van de overheid, één lid werkt momenteel voor de overheid.

Meer over de leden

Meer weten?

U kunt contact opnemen met de Rekenkamercommissie via 14 079 of e-mail rekenkamercommissie@zoetermeer.nl.