De Rekenkamer bestaat uit 3 personen: Marko Bos (voorzitter), Linda van Enkhuijzen en Boris Gooskens. Zij zitten niet in de gemeenteraad en 2 van hen wonen zelfs niet in Zoetermeer. Op die manier kunnen zij met een 'blik van buiten' naar de gemeente en het college en de raad kijken.

Wel hebben de leden van de Rekenkamer ervaring met de overheid: één lid is werkzaam geweest bij een adviesorgaan van de overheid, één lid werkt momenteel voor de overheid.

Marko Bos, voorzitter

Foto Marko Bos

Marko Bos (1954) heeft algemene economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1989 woont hij samen met zijn vrouw in Zoetermeer. In september 2016 heeft de gemeenteraad hem benoemd tot voorzitter van de Rekenkamer. Door het werk van de Rekenkamer wil hij graag het lerende vermogen van de gemeente helpen versterken. Tot september 2020 was hij werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad als directeur Economische Zaken. Sinds mei 2021 is hij lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer. Voorts levert hij regelmatig een bijdrage (onbezoldigd) aan de wekelijkse nieuwsbrief 'Brussels Peil'.

Linda van Enkhuijzen, lid

Linda van Enkhuijzen

Linda van Enkhuijzen (1976) is in 2022 lid geworden van de Rekenkamer. Zij heeft een juridisch-bestuurlijke achtergrond en heeft onder andere gewerkt voor de gemeente Den Haag. Momenteel is ze werkzaam bij de Inspectie Leefomgeving en Transport als bestuurlijk adviserend jurist. Daarnaast is zij lid van de adviescommissie detailhandel van de Provincie Zuid-Holland. Met haar werk voor de Rekenkamer wil ze de positie en het functioneren van de gemeenteraad versterken en hiermee het vertrouwen in de raad en het gemeentebestuur vergroten. Linda woont samen met haar echtgenoot in Rijswijk. In haar vrije tijd wandelt ze graag en gaat ze regelmatig naar het theater en concerten.

Boris Gooskens, lid

Foto Boris Gooskens

Boris Gooskens (1985) is in 2019 benoemd in de Rekenkamer. Hij is werkzaam als directeur en organisatieadviseur bij Rijnconsult, waar hij overheden adviseert over samenwerking en organisatieontwikkeling. Hij is opgeleid als technisch-bestuurskundige aan de TU Delft. Zijn motivatie om lid van de Rekenkamer te zijn is om ook in andere rollen bij te dragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Boris woont in Rijswijk met zijn vrouw en zonen. Als wielrenner is hij regelmatig in de omgeving van Zoetermeer te vinden, daarnaast is hij actief binnen de hockeyvereniging en houdt hij van hardlopen en kranten lezen.

Nevenfuncties leden Rekenkamer

Leden van de Rekenkamer kunnen naast hun functie andere activiteiten uitoefenen.

In onderstaand document vindt u een overzicht van de nevenfuncties en/of openbare betrekkingen van de leden van de Rekenkamer.