28 inwoners uit Zoetermeer hebben meegedaan aan de cursus Politiek Actief van de gemeenteraad. Het programma was speciaal samengesteld voor mensen die (misschien) interesse hebben om politiek actief te worden. De raadsleden Margot Kraneveldt, Thera Hoekstra en Véronique Frinking hebben de cursus -namens de raad- in de raadzaal gegeven. In 2 avonden namen zij de deelnemers mee langs veel verschillende onderwerpen.

Kennismaken en theorie

Na een inleiding en kennismaking met elkaar, maakte de groep ook kennis met burgemeester Michel Bezuijen. Hij vertelde onder meer hoe hij burgemeester is geworden en wat zijn werk zoal inhoudt. De 'docent'-raadsleden behandelden de rest van de avond heel wat theorie: van het besturen van Nederland tot aan de taken van de gemeente, beleid en bestuur.

Speeddaten met raadsleden

De tweede avond gaf raadsgriffier Robin Blokland een 'kijkje' in de gereedschapskist van een raadslid en ging hij in op de taken en rollen van de gemeenteraad. Daarna stond 'speeddaten met raadsleden' op het programma: in kleine groepjes van partij naar partij. Dit leverde leuke gesprekken op waarbij veel vragen aan de raadsleden zijn gesteld. "Ik heb nooit geweten dat er zoveel bij het raadswerk komt kijken en dat jullie er zoveel tijd in steken", zei een van de cursisten na afloop. De cursus werd afgesloten met een interactieve sessie hoe je (zelf) de politiek kunt beïnvloeden.

Politiek actief worden?

De 3 raadsleden kijken terug op een leuke cursus met een fijne groep geïnteresseerde mensen: "We hebben hele positieve reacties gehad. Iemand gaf aan dat het door alle informatie nu leuker is om de politiek te volgen. Met de opgedane kennis is het ook beter te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Het is nu aan deze inwoners of ze een stap willen gaan zetten richting de politiek. Hier en daar zijn al contacten gelegd. Wij hebben ze in elk geval meegegeven, dat ze altijd welkom zijn om eerst eens een keer te komen rondkijken bij de verschillende partijen. Iedereen is altijd welkom!"

De cursus Politiek Actief past binnen de communicatiedoelstellingen van de gemeenteraad om onder meer het werk van de gemeenteraad bekender te maken en de betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek te vergroten.