Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

M.J. (Juliëtte) Meurs-Troch

Raadslid en fractievoorzitter Zoetermeer Vooruit

 • Algemeen contactpersoon
 • Perswoordvoerder Zoetermeer Vooruit
 • Sociaal Domein, Zorg en Armoedebeleid
 • Inkomen / participatie
 • Schuldhulpverlening
 • Arbeidsmarkt
 • Zorg en Welzijn
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Jeugd
 • Onderwijs
 • Economie en werkgelegenheid
 • Sport en Verenigingen
 • Evenementen / Citymarketing
 • Veiligheid
 • Dienstverlening / ICT
 • Dierenwelzijn
 • Daklozen
 • Afvalbeleid
Palenstein
 • Fractievoorzitter Zoetermeer Vooruit
 • Algemeen contactpersoon
 • Werkgeverscommissie
 • Seniorenconvent
 • Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Bleizo
 • Algemeen Bestuur Hoefweg
 • Adviescommissie Metropoolregio Rotterdam Den Haag, economisch vestigingsklimaat
 • Lid van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven

Y. (Yvonne) Bink-Winterkamp

Raadslid Zoetermeer Vooruit

 • Zoetermeer 2040
 • Ruimtelijke ordening
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Verkeer, Verkeersveiligheid
 • Entreegebied
 • Grondzaken
 • Energietransitie
 • Kunst & cultuur
 • Vergunningen
 • Vastgoed
 • Project Binnenstad
 • Groen
 • Openbare ruimte
 • Afval / luchtkwaliteit
 • Omgevingsvisie / invoering Omgevingswet
 • Participatie
De Leyens
 • Lid presidium

M.S. (Sepehr) Mohammadian

Raadslid Zoetermeer Vooruit

 • Vrijwilligersorganisaties
 • Studentencampus
 • Alternatieve woonvormen
 • Evenementen
 • Sociaal Domein, Zorg en Armoedebeleid
 • Jeugd
 • Onderwijs
Meerzicht
 • Werkgroep Democratiseringsagenda

J.H. (Jolanda) van Ballegooij-De Juncker

Commissielid Zoetermeer Vooruit

 • Duurzaamheid / energie
 • Groenonderhoud
 • Bouw in Meerzicht
Meerzicht 

L. (Larissa) Nivillac

Commissielid Zoetermeer Vooruit

 • Duurzame ontwikkelingen
 • Woningbouw
 • Culturele ontwikkelingen
Meerzicht 

J.N.L. (Jan) van der Starre

Commissielid Zoetermeer Vooruit

 • Wonen
 • Zoetermeer 2040
 • Ruimtelijke ordening
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Openbare ruimte
 • Sport
 • Verkeer & mobiliteit
Oosterheem