Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

R. (Roel) van der Vlies

Raadslid en fractievoorzitter Zó! Zoetermeer

Alles

Oosterheem
  • Fractievoorzitter Zó! Zoetermeer
  • AB GR Bleizo
  • AB GR Hoefweg

R.A.E. (Rigaud) Markes

Raadslid Zó! Zoetermeer

Commissie Samenleving

Seghwaert
  • Lid werkgroep Democratisering

J.R.B. (Ruben) van der Perk

Raadslid Zó! Zoetermeer

Commissie Stad

Buytenwegh
  • Lid Auditcommissie