Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

Drs. E.H. (Lisette) Sandifort-Meijer

Raadslid en fractievoorzitter VVD

 • FinanciĆ«n
 • Economie
 • Arbeidsmarkt
 • Veiligheid
 • Handhaving
 • Rampenbestrijding
 • Evenementen/Citymarketing
 • DIF/DIP
 • Vergunningen
 • Metropoolregio
 • Communicatie

Vertegenwoordigt de wijken Meerzicht, Rokkeveen

Meerzicht
 • Fractievoorzitter VVD
 • Vertrouwenscommissie
 • Commissie klankbordgesprekken burgemeester
 • Seniorenconvent

B.W. (Berend) Aptroot

Raadslid VVD

 • Stedelijke ontwikkeling
 • Openbaar gebied
 • Afval
 • Sport
 • Verkeer en vervoer

Vertegenwoordigt de wijken Noordhove, Dorp

Noordhove
 • MRDH Adviescommissie

Mr. R.V. (Rob) Duiven

Raadslid VVD

 • Zorg en Welzijn
 • Jeugd
 • Kunst en Cultuur
 • Asielbeleid
 • Dienstverlening
 • Wijkgericht werken
 • Toegankelijkheid
 • Inwonersoverleg
 • Personeel & organisatie

Vertegenwoordigt de wijken Seghwaert, Buytenwegh

Seghwaert
 • Vicefractievoorzitter
 • Plaatsvervangend voorzitter raad
 • Voorzitter presidium
 • Auditcommissie
 • Raden in Verzet

J. (Jeffrey) van Gils

Raadslid VVD

 • Wonen
 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke Ordening

Vertegenwoordigt de wijken Oosterheem, Centrum, Driemanspolder

Centrum
 • Penningmeester
 • Werkgeverscommissie

W.E.A. (Thera) Hoekstra

Raadslid VVD

 • Onderwijs
 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Inkomen en Participatie
 • Sociale zaken
 • Duurzaamheid
 • Groen

Vertegenwoordigt de wijken De Leyens, Palenstein

De Leyens
 • Fractiesecretaris

R.A. (Ruud) van den Beukel MSc

Commissielid VVD

 • Economie
 • Arbeidsmarkt
 • DIF/DIP
 • Sociaal Domein
 • Dienstverlening
 • Informatisering
 • Automatisering
 • Wijkgericht werken
Seghwaert
 • Werkgroep Dienstverlening en ICT
 • Commissie Samenleving

Q.F. (Quinten) de Gruijter

Commissielid VVD

 • Onderwijs
 • Stedelijke ontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • Groen
 • Duurzaamheid
Noordhove
 • Werkgroep Democratiseringsagenda
 • Commissie Stad/Samenleving