Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

J. (Jeremy) Mooiman

Raadslid en fractievoorzitter PVV

 • Financiën
 • Wonen
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Economie
 • Veiligheid
 • Energie
 • Dierenwelzijn

Fractievoorzitter PVV

P. (Peter) Smitskam

Raadslid PVV

 • Bereikbaarheid
 • Zorg en Welzijn
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Groen
 • Cultuur
 • Openbare ruimte
 

S. (Stefan) Smits

Commissielid PVV

 • Veiligheid
 • Onderwijs
 • Zorg en Welzijn
 • Sport
 • Cultuur