Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

Drs. M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen

Raadslid en fractievoorzitter PvdA

 • Duurzaam en Groen
 • Welzijn & Zorg
 • Wonen
 • Perspectievendebat
 • Begrotingsdebat
Driemanspolder
 • Fractievoorzitter PvdA
 • Voorzitter werkgroep Democratiseringsagenda
 • Klankbordgroep communicatie
 • Contactpersoon Driemanspolder en Rokkeveen voor PvdA Zoetermeer

S.N. (Susanne) Bout, BSc

Raadslid PvdA

 • Bouwen
 • Omgevingswet
 • Jeugdzorg
 • LHBTIQ
 • Resultatendebat
Seghwaert
 • Vicevoorzitter presidium
 • Lid commissie MRDH Vervoersautoriteit
 • Contactpersoon Noordhove en Seghwaert voor PvdA Zoetermeer

Drs. S. (Sicco) Louw

Raadslid PvdA

 • Sociale voorzieningen
 • Armoedebeleid
 • Sport & Bewegen
 • Resultatendebat
Oosterheem
 • Vicefractievoorzitter PvdA Zoetermeer
 • Lid actiecomit√© Raden in Verzet
 • Lid adviescommissie MRDH Economisch vestigingsklimaat
 • Lid werkgeverscommissie
 • Contactpersoon Stadscentrum voor PvdA Zoetermeer

S.K. (Shamier) Madhar

Commissielid PvdA

 • Veiligheid
 • Bestuur van de stad
 • Wijkgericht werken
 • Asielbeleid
 • Inclusie
Oosterheem
 • Lid commissie Digitalisering en informatisering
 • Contactpersoon Buytenwegh en De Leyens voor PvdA Zoetermeer

Y. (Yuri) Nikerk

Commissielid PvdA

 • Jeugd en onderwijs
 • Cultuur verdelen
 • Economie
 • Parken
 • Bouwen
 • Participatie
Dorp
 • Fractiesecretaris PvdA Zoetermeer
 • Contactpersoon Dorp en Meerzicht voor PvdA Zoetermeer

N.A. (Niels) Voogd

Commissielid PvdA

 • Verkeer en vervoer
 • Cultuur
 • Wonen
 • IT en data algemeen
BuytenweghContactpersoon Buytenwegh voor PvdA Zoetermeer