Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

Drs. M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen

Raadslid en fractievoorzitter PvdA

 • Perspectievendebat
 • Begrotingsdebat
 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • Natuur & Milieu
 • Welzijn & Zorg (2e woordvoerder)
 • Bestuur van de stad (2e woordvoerder)
Driemanspolder
 • Fractievoorzitter PvdA
 • Voorzitter werkgroep Democratiseringsagenda
 • Contactpersoon Driemanspolder en Rokkeveen voor PvdA Zoetermeer

S.N. (Susanne) Bout

Raadslid PvdA

 • Resultatendebat
 • Wijkgericht werken
 • Verkeer & Openbaar Vervoer
 • Bouwen (grondbeleid, bestemmingsplannen)
 • Financiën (2e woordvoerder)
 • Wonen (2e woordvoerder)
 • Veiligheid (2e woordvoerder)
Seghwaert
 • Vicevoorzitter presidium
 • Lid commissie MRDH Vervoersautoriteit
 • Contactpersoon Noordhove en Seghwaert voor PvdA Zoetermeer

Drs. S. (Sicco) Louw

Raadslid PvdA

 • Sociale voorzieningen
 • Sport & Bewegen
 • Perspectievendebat (2e woordvoerder)
 • Begrotingsdebat (2e woordvoerder)
 • Resultatendebat (2e woordvoerder)
 • Wijkgericht werken (2e woordvoerder)
 • Jeugd & Onderwijs (2e woordvoerder)
 • Kunst & Cultuur (2e woordvoerder)
 • Verkeer & Openbaar vervoer (2e woordvoerder)
 • Economie (2e woordvoerder)
 • Visie Van Tuyllpark (2e woordvoerder)
Oosterheem
 • Vicefractievoorzitter PvdA Zoetermeer
 • Lid actiecomité Raden in Verzet
 • Lid adviescommissie MRDH Economisch vestigingsklimaat
 • Lid werkgeverscommissie
 • Contactpersoon Stadscentrum voor PvdA Zoetermeer

S.K. (Shamier) Madhar

Commissielid PvdA

 • Veiligheid
 • Bestuur van de stad
 • Sociale voorzieningen (2e woordvoerder)
 • Jeugd & Onderwijs (2e woordvoerder)
 • Bouwen (2e woordvoerder)
Oosterheem
 • Lid commissie Digitalisering en informatisering
 • Contactpersoon Buytenwegh en De Leyens voor PvdA Zoetermeer

Y. (Yuri) Nikerk

Commissielid PvdA

 • Jeugd & Onderwijs
 • Kunst & Cultuur
 • Evenementen
 • Economie
 • Visie Van Tuyllpark
 • Sport & Bewegen (2e woordvoerder)
 • Veiligheid (2e woordvoerder)
Dorp
 • Fractiesecretaris PvdA Zoetermeer
 • Contactpersoon Dorp en Meerzicht voor PvdA Zoetermeer

N. (Nilüfer) Sagir

Commissielid PvdA

 • Financiën
 • Welzijn & Zorg
 • Duurzaamheid (2e woordvoerder)
 • Natuur & Milieu (2e woordvoerder)
 • Economie (2e woordvoerder)
Oosterheem
 • Voorzitter Klankbordgroep communicatie
 • Contactpersoon Oosterheem en Palenstein voor PvdA Zoetermeer