Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

R. (René) Haak

Raadslid PDvZ

 • Programma 4 Vrije tijd
 • Programma 6 Dienstverlening en participatie
 • Programma 7 Inrichting van de stad
Stadshart
 • Fractievoorzitter
 • Lid seniorenconvent
 • Lid werkgeverscommissie
 • Lid klankbordgroep communicatie

C.A. (Kees) Buisman

Raadslid PDvZ

 • Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
 • Programma 5 Veiligheid
 • Financiën/overhead
Rokkeveen
 • Lid presidium/commissievoorzitter
 • MRDH RekenCie
 • GGD&VT Fin. WG
 • Penningmeester fractie

T.P.M.R. (Tamara) Haak

Raadslid PDvZ

 • Programma 2 Samen leven en ondersteunen
 • Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
De LeyensLid klankbordgroep Zoetermeer 2040

W. (Willeke) Mertens

Raadslid PDvZ

 • Programma 4 Vrije tijd
 • Programma 5 Veiligheid
 • Programma 6 Dienstverlening en participatie
 • Programma 7 Inrichting van de stad
RokkeveenLid werkgroep democratiseringsagenda

P.W. (Peter) Lanza

Commissielid PDvZ

 • Programma 2 Samen leven en ondersteunen
 • Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
De Leyens 

Ir. J.B. (Jan) Rhebergen

Commissielid PDvZ

 • Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
 • Programma 5 Veiligheid
 • Energietransitie
OosterheemLid werkgroep I&D