Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

W.J. (Wim) Blansjaar

Raadslid PDvZ

 Rokkeveen
 • Fractievoorzitter PDvZ
 • Lid seniorenconvent

R. (René) Haak

Raadslid PDvZ

 • Algemeen
 • Samenleving:
  • Programma 4: vrije tijd
  • Programma 6: dienstverlening en participatie
Stadshart
 • Lid werkgeverscommissie
 • Lid klankbordgroep communicatie

C.A. (Kees) Buisman

Raadslid PDvZ

 • Stad:
  • Programma 3: leefbaarheid, duurzaam en groen
  • Financiën/overhead
Rokkeveen 

J.A. (John) Wareman

Raadslid PDvZ

 • Samenleving:
  • Programma 1: onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
  • Programma 5: veiligheid
Seghwaert 

P.W. (Peter) Lanza

Commissielid PDvZ

 • Onderwijs
 • Economie
 • Arbeidsparticipatie
De Leyens 

Ir. J.B. (Jan) Rhebergen

Commissielid PDvZ

 • Leefbaarheid
 • Duurzaam en groen
Oosterheem