Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

R. (René) Haak

Raadslid PDvZ

 • Vrije tijd
 • Cultuur
 • Inrichting van de stad
 • Dienstverlening
 • Participatie
Stadshart
 • Fractievoorzitter PDvZ
 • Lid seniorenconvent
 • Lid werkgeverscommissie
 • Lid klankbordgroep communicatie

C.A. (Kees) Buisman

Raadslid PDvZ

 • Financiën
Rokkeveen 

T.P.M.R. (Tamara) Haak

Raadslid PDvZ

 • Samen leven en ondersteunen
De Leyens 

J.A. (John) Wareman

Raadslid PDvZ

 • Veiligheid
Seghwaert 

P.W. (Peter) Lanza

Commissielid PDvZ

 • Onderwijs
 • Economie
 • Arbeidsparticipatie
De Leyens 

Ir. J.B. (Jan) Rhebergen

Commissielid PDvZ

 • Leefbaarheid
 • Duurzaam en groen
Oosterheem