Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

Mr. H.P.A. (Hilbrand) Nawijn

Raadslid LHN

 • Algemene Zaken (1e woordvoerder)
 • Veiligheid (1e woordvoerder)

Fractievoorzitter LHN

M.E. (Mariëtte) van Leeuwen

Raadslid LHN

 • Algemene Zaken (2e woordvoerder)
 • Samenleven en ondersteunen, Wmo (1e woordvoerder)
 • Financiën (1e woordvoerder)
 

W.M.S. (Ward) Meijroos

Raadslid LHN

 • Dienstverlening en participatie (1e woordvoerder)
 • Inrichting van de stad (1e woordvoerder)
 • Voorzitter klankbordgroep Omgevingswet

M.C. (Monique) Siegelaer

Raadslid LHN

 • Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie (1e woordvoerder)
 • Samenleven en ondersteunen - jeugd (1e woordvoerder)
 

J.M.G. (Hanneke) Wortel-Driessen

Raadslid LHN

 • Leefbaarheid, duurzaam en groen (1e woordvoerder)
 • Vrije tijd (1e woordvoerder)
 • Veiligheid (2e woordvoerder)
 • Plaatsvervangend voorzitter raad
 • Voorzitter presidium

H.A. (Bert) Broekman

Commissielid LHN

 • Inrichting van de stad, Wonen (in commissie Stad)
 • Dienstverlening en participatie (2e woordvoerder)
 • Financiën (2e woordvoerder)
 

J. (Ko) Doncker

Commissielid LHN

 • Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie (2e woordvoerder)
 • Leefbaarheid, duurzaam en groen (2e woordvoerder)
 • Vrije tijd (2e woordvoerder)
 

O. (Olaf) Massaar

Commissielid LHN

 • Economie (2e woordvoerder)