Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

J.J. (Jordy) Boerboom

Raadslid en fractievoorzitter GroenLinks

 • Wonen
 • Verkeer en vervoer
 • Entreegebied
 • Financiën
Driemanspolder
 • Fractievoorzitter GroenLinks Zoetermeer
 • Voorzitter commissie Klankbordgesprekken Burgemeester
 • Lid commissie MRDH Vervoersautoriteit

F. (Faisal) Aiobi

Raadslid GroenLinks

 • Wmo
 • Vrijwilligers
 • Toegankelijkheid
 • Dienstverlening
Driemanspolder
 • Lid commissie Onderzoek Geloofsbrieven
 • Lid rekeningcommissie ODH

W.J. (Walter) van Steenis

Raadslid GroenLinks

 • Klimaat en energie
 • Luchtkwaliteit
 • Afval
 • Omgevingswet
 • Kunst & Cultuur
 • Evenementen
 • Economie
Noordhove
 • Lid Auditcommissie

J.F. (Jennifer) van Werkhoven

Raadslid GroenLinks

 • Arbeidsparticipatie
 • Armoedebestrijding
 • Schuldhulpverlening
 • Wijkgericht werken
Meerzicht
 • Lid Presidium
 • Lid rekeningcommissie GGD & VT Haaglanden

J.M. (Jurgen) van der Hel

Commissielid GroenLinks

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Veiligheid
 • Sport & bewegen
Driemanspolder
 • Lid werkgroep Digitalisering en informatisering

P.S. (Pauline) Mulholland

Commissielid GroenLinks

 • Participatie
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondbeleid
 • Binnenstad
 • Bleizo
Noordhove 

C.W.I. (Kitty) Scholten

Commissielid GroenLinks

 • Integratie
 • Diversiteit & inclusie
 • Natuur & groen
 • Beheer openbare ruimte
 • Dierenwelzijn
Noordhove
 • Lid werkgroep Democratiseringsagenda