Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

Drs. G. (Gernand) Ekkelenkamp

Raadslid D66

 • Kunst & Cultuur
 • Evenementen
 • Onderwijs & Jeugd
 • Samenleven & ondersteunen
 • Sport
 • Economie
 • Veiligheid
Seghwaert
 • Fractievoorzitter D66
 • Lid seniorenconvent

J.D. (Jamila) Bakkers, MA

Raadslid D66

 • Wonen
 • Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling
 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Dienstverlening
 • P&O
DriemanspolderVicefractievoorzitter

E. (Esmaël) Zamani MSc

Raadslid D66

 • Klimaat, verduurzaming & energietransitie
 • Groen
 • Leefbaarheid
 • Arbeidsparticipatie
 • Armoedebestrijding
 • Financiën
De Leyens
 • Lid presidium
 • Lid auditcommissie

Y. (Yasir) el Achkar

Commissielid D66

 • Wonen
 • Stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling
 • Klimaat, verduurzaming & energietransitie
 • Sport
 • Onderwijs
Rokkeveen 

A.H. (Angelos) Vlahos

Commissielid D66

 • Samenleven en ondersteunen
 • Kunst & cultuur
 • Evenementen
 • Jeugd
 • Armoedebestrijding
Palenstein 

B. (Bart) Wesstein

Commissielid D66

 • Samenspraak / participatie
 • Dienstverlening
 • P&O
 • Samenleven & ondersteunen
 • Jeugd
 • Veiligheid
Driemanspolder
 • Lid werkgroep democratiseringsagenda
 • Fractie-ondersteuner