Fractie ChristenUnie-SGP - Overzicht portefeuille/woordvoerder

Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

J.F. (Francijn) Brouwer-Weemhoff

Raadslid en fractievoorzitter CU-SGP

De programma's:

  • Samen leven & ondersteunen
  • Vrije tijd
  • Dienstverlening & samenspraak
  • Leefbaar / duurzaam / groen
  • Financiën
MeerzichtFractievoorzitter CU-SGP

H. (Rick) van Rumpt

Raadslid CU-SGP

De programma's:

  • Onderwijs / economie / arbeidsparticipatie
  • Veiligheid
  • Inrichting van de stad
Meerzicht 

A.S.J. (Alexander) Bruin MSc

Commissielid CU-SGP

Commissie SamenlevingOosterheem 

A. (Anny) Hutten-Mateboer

Commissielid CU-SGP

Commissie StadRokkeveen