Naam raadslid / commissielidPortefeuille / woordvoerder overWoont in wijkAandachtspunt / opmerking (lid werkgroep, presidium etc.)

Drs. V.J.A. (Véronique) Frinking

Raadslid en fractievoorzitter CDA

 • Zoetermeer 2040
 • Leefbaarheid
 • Wonen
 • Wijkgericht werken
 • Inburgering en asiel
 • Financiën
De Leyens
 • Fractievoorzitter CDA
 • Klankbordgroep Burgemeester
 • Werkgroep Democratiseringsagenda

D. (David) Weekenstroo

Raadslid CDA

 • Veiligheid
 • Armoede & schuldhulpverlening
 • Toeslagenaffaire
 • Duurzaamheid
 • De Omgevingswet
 • Jeugdzorg/jeugdhulp
 • Inwonersoverleg
 • Zorg en welzijn
Centrum
 • Lid actiecomité Raden in Verzet

C.D. (Charlotte) Hensen-Lok

Commissielid CDA

 • Vrije Tijd
 • Sport
 • Evenementen
 • Citymarketing
 • Economie
 • Onderwijs
De Leyens 

A.R. (Fred) van Proosdij

Commissielid CDA

 • Stedelijke Ontwikkeling
 • Entree
 • Binnenstad
 • Bestemmingsplannen
 • Openbare ruimte
 • Verkeer en mobiliteit
Meerzicht