Profiel en doelstelling griffie

Hier gaan we voor:

 • Optimaal functioneren van de Zoetermeerse democratie
 • Passende en onafhankelijke ondersteuning
 • Tevreden klanten

Hier staan we voor:

 • Transparant en integer openbaar bestuur
 • Dé houvast voor klanten
 • Klantgericht, deskundig en daadkrachtig

Dit is onze externe kracht:

 • Vanzelfsprekende aanwezigheid
 • Samenwerken (intern én extern)
 • Streven naar voortdurende verbetering

Hierin blinken we uit:

 • Verantwoordelijke en gedreven medewerkers
 • Teamgeest en onderling vertrouwen
 • Kennis van en gevoel bij (politieke) belangen

Gevraagd en ongevraagd advies

Betrouwbare integere sparringpartner voor raadsleden, commissieleden, (commissie) voorzitters, ambtelijke organisatie en raadsvoorzitter. Verbinden politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen. Ondersteuning en coaching van raads- en commissieleden. Gericht op feedback met betrekking tot gebruik instrumenten, vergaderingen en ontwikkeling. Luisterend oor én oplossingen bieden.

Primair vergaderproces

Naast raads- en commissievergaderingen, ook diverse andere overleggen zoals werkgroepen. Alle organisatie, stukken en verslaglegging zowel fysiek als digitaal. Ook tijdens de vergadering plus vraagbaak plus facilitair.

Informatievoorziening

Met behulp van een actueel raadsinformatiesysteem. Collectief geheugen. Aanspreekpunt ICT vraagstukken en P&O-zaken. Met behulp van dagmail, annotaties, termijnagenda, et cetera.

Raadscommunicatie, vertegenwoordiging en voorlichting

Van en over de gemeenteraad. Contact met inwoners. Via verschillende kanalen, onder andere: griffie@zoetermeer.nl, raad.zoetermeer.nl, nieuwsbrieven en social media.

Onderzoek

Wordt geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig besteed? Rekenkameronderzoeken, stadspeiling, (raads)enquêtes, et cetera.