Sommige besluiten van de gemeenteraad van Zoetermeer zijn referendabel. Dit betekent dat u het besluit kunt wijzigen. Dat kan door middel van een referendum.

Na elke raadsvergadering worden de raadsbesluiten die referendabel zijn, vermeld in 'Over de gemeenteraad' in het Stadsnieuws. U kunt dan binnen 2 weken een verzoek indienen om een referendum te houden. Als er geen verzoek wordt ingediend, dan treden de besluiten in werking.