Op maandag 27 juni 2022 vindt het Voorjaarsdebat van de gemeenteraad plaats. De raad praat dan uitgebreid over de financiën van de gemeente Zoetermeer.

Tijdens het Voorjaarsdebat spreekt de gemeenteraad zich onder andere uit over de plannen voor komend jaar en de financiële koers van de gemeente Zoetermeer. Dit gebeurt op basis van de perspectiefnota 2023 die het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) aan de raad heeft gepresenteerd.

Fracties geven richting aan begroting

De gemeenteraad vraagt tijdens het Voorjaarsdebat aandacht voor specifieke onderwerpen. Alle 13 raadsfracties zullen aangeven wat zij belangrijk vinden voor Zoetermeer. Het college van B&W zal hier op reageren. De raadsfracties kunnen daarnaast voorstellen doen in de vorm van amendementen en moties om richting te geven aan de begroting. Als er in de raad voldoende draagvlak is voor deze voorstellen, dan worden deze meegenomen bij het opstellen van de begroting die in november wordt besproken en vastgesteld.

Debat volgen

Het Voorjaarsdebat begint om 10.00 uur en duurt tot 23.30 uur. U bent van harte welkom om het debat in de raadzaal te volgen vanaf de publieke tribune. Meekijken kan ook live en achteraf via de internetuitzending(externe link). De agenda en stukken vindt u in het raadsinformatiesysteem(externe link).

Spreekrecht

Het is mogelijk om gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk tot 12.00 uur op vrijdag 24 juni 2022. U kunt hiervoor een e-mail toesturen aan griffie@zoetermeer.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. Meer informatie vindt u onder inspreken.