Tijdens het najaarsdebat van de gemeenteraad op 6 november 2023 hebben alle 13 raadsfracties aangegeven wat zij belangrijk vinden voor Zoetermeer. De raad heeft van 's morgens tot laat in de avond uitgebreid gesproken over de begroting en het beleid van de gemeente Zoetermeer voor de komende jaren. Daarbij is ook vooruitgekeken naar 2026, het jaar waarin de gemeente in een financieel 'ravijn' dreigt terecht te komen voor de meerjarenbegroting als het Rijk niet met extra geld over de brug komt. Een aantal fracties gaf tijdens het debat aan niet per definitie te willen bezuinigen. De raad is er tenslotte om het allerbeste te willen voor Zoetermeer en niet om de gemeente kapot te bezuinigen. Hoe hiermee om te gaan, gaat een rol spelen bij de bespreking van de Perspectiefnota tijdens het voorjaarsdebat in 2024. In elk geval blijft de gemeente de ontwikkelingen bij het Rijk nauwlettend volgen.

Besluiten

Aan het eind van het najaarsdebat heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de programmabegroting 2024-2027 en het Tweede Tussenbericht 2023.

De raadsfracties hebben tijdens het debat 52 moties (voorstellen) ingediend. Uiteindelijk is er over 46 moties gestemd en zijn er 16 aangenomen.

Aangenomen moties:

 • 2311-02 Zoetermeer Vooruit - Smoke Out - Strijd tegen vape epidemie jongeren
 • 2311-03 Zoetermeer Vooruit - Wees zuinig op ons drinkwater
 • 2311-04 CU-SGP - green deal gebedshuizen
 • 2311-05 D66 - Impuls voor participatie voor en door jongeren en jongvolwassenen
 • 2311-12A D66 - Hack de gemeente!
 • 2311-15 CDA - Versnelling Uitvoeringsagenda Woonzorgvisie Zoetermeer
 • 2311-16 CDA - Met jeugdzorg om tafel
 • 2311-17 Zó! - Vergroot bekendheid scheidingspunt (unaniem aangenomen)
 • 2311-19 LHN - Nuttige Combinatie
 • 2311-20 LHN - Soepel Vergunnen
 • 2311-21A GroenLinks - Wmo-voorzieningen bij progressieve aandoeningen (unaniem aangenomen)
 • 2311-22 GroenLinks - Leeragenda inzetten voor het fysieke domein
 • 2311-23 GroenLinks - Schone lucht letterlijk van levensbelang
 • 2311-25 GroenLinks - Maak van de bijzondere bijstand bij verhuizing een gift
 • 2311-47 PvdA - Giften in de bijstand vrij tot 1800 euro
 • 2311-49A PvdA - Een nieuw Zoetermeers theater

Alle ingediende moties en stukken over de programmabegroting 2024-2027 vindt u onder agendapunt 7(externe link) van de raadsagenda. Wilt u weten wat de fracties belangrijk vinden en hebben gezegd? U kunt het debat terugkijken (ook met ondertiteling) via de uitzending(externe link). Dit kan ook per agendapunt en op naam van een spreker.