De gemeenteraad heeft mevrouw mr. drs. L.C. (Linda) van Enkhuijzen maandagavond 12 september 2022 voor een periode van twee jaar benoemd tot nieuw lid van de rekenkamercommissie Zoetermeer. Zij volgt mevrouw M. (Marian) Pater-von Wasserthal op per 13 oktober 2022. Marian Pater is dan acht jaar lid geweest van de rekenkamercommissie; de maximale benoemingstermijn.

Linda van Enkhuijzen heeft gewerkt als jurist en leidinggevende en is nu projectleider bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was ze lid van de rekenkamercommissie in haar woonplaats Rijswijk.

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid van het gemeentebestuur. Daarmee wil de commissie de raad ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende taak.

Foto: Fotoflex.nl