Werkgroepen

Home > Gemeenteraad > Werkgroepen

Werkgroepen

 • Raadswerkgroep Communicatie

  De gemeenteraad van Zoetermeer heeft sinds 2004 een permanente raadswerkgroep communicatie. De doelstelling van deze werkgroep is om binnen het kader van de werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer een bijdrage te leveren aan de versterking van de relatie tussen de volksvertegenwoordiging en de inwoners, instellingen, bedrijven en bezoekers van de stad.


  De werkgroep bestaat uit zes leden van verschillende fracties. Deze vertegenwoordigers worden door de raad aan het begin van elke raadsperiode benoemd voor een periode van vier jaar.


  Taken werkgroep:

  • adviseren over de communicatie van de gemeenteraad naar inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers (onder meer voor onderwerpen voor het digitale panel, maar ook voor participatietrajecten);
  • opstellen communicatieplan voor de gemeenteraad;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren over communicatieaspecten bij besluitvorming van de raad en bij raadsactiviteiten;
  • het doen van beleidsvoorstellen aan de raad inzake de communicatie van de raad;
  • co√∂rdineren en ondersteunen van communicatieactiviteiten van de raad (in samenwerking met de griffie en met de overige raads- en commissieleden). Dit geldt onder meer voor de 'gast van de raad';
  • het fungeren als klankbord voor de communicatieadviseur van de griffie;
  • in de schriftelijke communicatie van de werkgroep communicatie naar de doelgroepen, communiceert de werkgroep op een duidelijke en laagdrempelige wijze.
 • Werkgroep ICT

  De werkgroep ICT is in deze raadsperiode ingesteld om de raad gevraagd en ongevraagd te adviseren over ICT-voorzieningen (in brede zin) voor de raad. Het gaat hierbij om zaken als digitalisering van raadsvoorstellen (raadsinformatiesysteem), technische voorzieningen in en rond de raadzaal, presentatiemogelijkheden en invoering en begeleiding van papierloos vergaderen. De werkgroep ICT bestaat uit raads- en commissieleden die beroepsmatig betrokken zijn bij ICT.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: