Wat doet de gemeenteraad? (Dualisme)

Home > Gemeenteraad > Wat doet de gemeenteraad? (Dualisme)

Wat doet de gemeenteraad? (Dualisme)

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van de gemeente Zoetermeer. De gemeenteraad controleert of burgemeester en wethouders hun werk goed doen. Ook zet de raad het beleid in hoofdlijnen uit. Sinds 1919 mogen alle Nederlanders stemmen. We kiezen onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden. De verkiezingen zijn eens in de vier jaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen mogen ook niet-Nederlanders hun stem uitbrengen, als ze tenminste vijf jaar legaal in Nederland verblijven.

In de raad?

Wilt u lid worden van de gemeenteraad? Dan moet u in de gemeente Zoetermeer wonen, minimaal 18 jaar oud zijn en niet zijn uitgesloten van kiesrecht.

Taken van de gemeenteraad

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn: het vaststellen van de beleidskaders, het controleren van het college en het vertegenwoordigen van het volk. De uitvoering van het beleid is de taak van het college van burgemeester en wethouders.

Raad stuurt op hoofdlijnen

De gemeenteraad stelt de kaders van het nieuwe beleid vast. De uitvoering van het beleid is de taak van het college van burgemeester en wethouders. Een voorbeeld: de gemeenteraad besluit dat er een nieuw stadhuis moet worden gebouwd. Maar over details, zoals de kleur van de dakpannen, gaat de gemeenteraad niet. Een ander voorbeeld: kan een raadslid voorstellen doen om een trottoir te repareren? Nee, dat kan niet, want de raad moet zich beperken tot de hoofdlijnen.

Dualisme

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben duidelijk gescheiden rollen. Zij besturen de gemeente Zoetermeer op afstand van elkaar. Dit zogeheten dualisme is in 2002 ingevoerd met als doel burgers en bestuur dichter bij elkaar te brengen en zo de interesse van burgers voor de politiek te bevorderen.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: