Seniorenconvent

Home > Gemeenteraad > Seniorenconvent

Seniorenconvent

De raad heeft het seniorenconvent ingesteld om zaken met een vertrouwelijk, politiek gevoelig en urgent karakter te bespreken. Het seniorenconvent bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen. De raadsgriffier ondersteunt het seniorenconvent. De voorzitter van de raad is tevens voorzitter van het seniorenconvent.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: