Rekenkamercommissie

Home > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is ingesteld voor en door de raad, maar kan, in een onafhankelijke rol, de raad zelf ook kritisch bekijken en zo een spiegel voorhouden. De gemeenteraad stelt de kaders vast en controleert het college. De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad door hem te helpen met zijn kaderstellende rol en te onderzoeken hoe het college uitvoert wat de gemeenteraad heeft besloten. Niet alleen is het van belang dat het college doet wat de raad heeft besloten, maar ook dat het college daar niet meer geld aan uitgeeft dan nodig is.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk en kan, met een beperkt budget, haar eigen onderzoeksprogramma vast stellen. Zij kijkt voor haar onderzoeksprogramma wat er speelt in Zoetermeer, zowel binnen het gemeentehuis als daarbuiten.

De onderwerpen die de rekenkamercommissie onderzocht heeft variëren van sportbeleid tot grondbeleid en van veiligheid tot participatie.

 • Rapporten

  De verslagen en rapporten van de Rekenkamercommissie staan op de website Zoetermeer in cijfers. Bekijk hier het onderzoeksprotocol dat de Rekenkamercommissie hanteert.

 • Jaarstukken

  Bekijk het Onderzoeksprogramma 2022 en het Jaarverslag 2021 met bijbehorend Factsheet. Alle documenten zijn in pdf-formaat. Onderzoeksprogramma's en jaarverslagen van eerdere jaren kunt u opvragen via de contactgegevens onder aan deze pagina.

 • Leden Rekenkamercommissie

  De Rekenkamercommissie bestaat uit drie personen: Marko Bos (voorzitter), Marian Pater en Boris Gooskens. Zij zitten niet in de gemeenteraad en twee van hen wonen zelfs niet in Zoetermeer. Op die manier kunnen zij met een 'blik van buiten' naar de gemeente en het college en de raad kijken. Wel hebben de leden van de Rekenkamercommissie ervaring met de politiek. Eén van de leden van de Rekenkamercommissie heeft ervaring in het gemeentebestuur van een andere gemeente en één lid is werkzaam geweest bij een adviesorgaan van de overheid.

  Lees meer
 • Meer weten?

  U kunt contact opnemen met de Rekenkamercommissie via 14 079 of e-mail rekenkamercommissie@zoetermeer.nl.

Wysiwyg (onder tekst)

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: