Wim Blansjaar tijdelijk wethouder

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Wim Blansjaar tijdelijk wethouder

Wim Blansjaar tijdelijk wethouder

De heer W.J. (Wim) Blansjaar van de PDvZ vervangt tijdelijk wethouder mevrouw W. (Willeke) Mertens die met ziekteverlof is gegaan. De gemeenteraad heeft hem op 12 september 2022 geïnstalleerd als wethouder.

Nieuw raadslid

Vanwege het doorschuiven van de heer Blansjaar naar een wethouderspost, is de heer C.A. (Kees) Buisman geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de PDvZ.

Wijzigingen commissieleden

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering mevrouw P.S. (Pauline) Mulholland benoemd tot commissielid van GroenLinks. Aan de heer H.J.A. (Herman) de Graaff is op zijn verzoek ontslag verleend als commissielid van de fractie van Zó! Zoetermeer.

De raadsvergadering is terug te kijken via de internetuitzending.

Wim Blansjaar

Wim Blansjaar met burgemeester Michel Bezuijen

Kees Buisman met burgemeester Michel Bezuijen

Foto's: Fotoflex.nl

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: