Werving nieuwe burgemeester Zoetermeer van start

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Werving nieuwe burgemeester Zoetermeer van start

Werving nieuwe burgemeester Zoetermeer van start

De werving voor een nieuwe burgemeester gaat nu echt van start. De Zoetermeerse gemeenteraad heeft donderdagavond 20 februari 2020 de profielschets (functiebeschrijving) van de nieuwe burgemeester van Zoetermeer unaniem vastgesteld. Dit gebeurde in aanwezigheid van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer J. Smit.

De heer J. Boerboom, voorzitter van de Vertrouwenscommissie voor de benoemingsprocedure burgemeester Zoetermeer, gaf tijdens de bijzondere raadsvergadering aan dat Zoetermeer een boegbeeld zoekt voor de stad, iemand die bouwt aan Zoetermeer. 'Het profiel dat de Vertrouwenscommissie heeft opgesteld, is tweeledig en bevat naast de bestuurlijke ambities en uitdagingen ook het profiel van de burgemeester die daar invulling aan moet gaan geven.' Boerboom bedankte iedereen die via de digitale snelweg en op papier een reactie heeft gegeven. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van de profielschets. Kandidaten voor het ambt van burgemeester zullen op de reacties vanuit de inwoners worden gewezen.

De commissaris van de Koning (CdK) complimenteerde de Vertrouwenscommissie met de opgestelde profielschets en noemde deze goed en helder: 'Het raakt de punten aan die u belangrijk vindt. Zoetermeer is een volwassen stad met een volwassen schets'. Naast het aangeven hoe de sollicitatieprocedure doorlopen wordt, stelde hij de raad nog enkele vragen. 'Want', zo gaf hij aan 'u zit vanavond in de etalage en krijgt nu de gelegenheid om geïnteresseerde kandidaten te laten zien wie u bent.'
Zo wilde hij onder andere weten wat nu de zorgen van de stad zijn: 'Waar moet u met elkaar naar kijken en welke rol dicht u Zoetermeer toe in de omgeving?' Ook vroeg hij hoe de raad aankijkt tegen de verschillende (verbindende) rollen van de nieuwe burgemeester. Niet alleen in de regio, maar ook op het gebied van veiligheid. Zijn er mogelijke spanningsvelden tussen de raad en de rol van de burgemeester? En waarom is het zo prettig wonen in Zoetermeer? Tenslotte gaat een nieuwe burgemeester hier toch geruime tijd wonen.

Duidelijk is dat Zoetermeer een stevige bestuurder zoekt met gezag en statuur. De kandidaten moeten passen in het profiel dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. De CdK neemt alle reacties van de raadsfracties mee om, naar zijn zeggen, 'ook een duit in het zakje te doen en voor Zoetermeer de beste burgemeester te zoeken. Want, voor minder doen we het niet.'

Vacature

De vacature van burgemeester Zoetermeer wordt binnenkort opengesteld vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het sollicitatieproces verloopt in alle vertrouwelijkheid. Naar verwachting doet de gemeenteraad nog voor de zomer een aanbeveling aan de commissaris van de Koning wie de nieuwe burgemeester van Zoetermeer moet worden. De nieuwe burgemeester wordt op 1 oktober 2020 geïnstalleerd. Tot die tijd zal de CdK per 1 april 2020 een waarnemend burgemeester voor de gemeente Zoetermeer aanstellen.

Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie, die de zoektocht naar de nieuwe Zoetermeerse burgemeester begeleidt, bestaat uit 12 gemeenteraadsleden, de griffier als secretaris van de commissie, de gemeentesecretaris en een wethouder in de rol van adviseur van de Vertrouwenscommissie.

Zie ook:

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: