Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester van start

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester van start

Vertrouwenscommissie nieuwe burgemeester van start

In het kader van de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester is de vertrouwenscommissie gestart. De leden van de commissie gaan samen met de adviseurs op zoek naar de beste burgemeester voor Zoetermeer nu de heer Aptroot volgend jaar september afscheid neemt. Tijdens de eerste vergadering van de commissie is de heer J.J. (Jordy) Boerboom gekozen als voorzitter.

Het traject om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester voor de gemeente Zoetermeer is begonnen. Burgemeester Aptroot bereikt in september 2020 de leeftijd waarop de wet voorschrijft dat hij geen burgemeester meer kan zijn.

De gemeenteraad heeft op 15 juli 2019 de leden en adviseurs van de vertrouwenscommissie benoemd. Deze commissie bereidt de voordracht van een nieuwe burgemeester door de gemeenteraad bij de commissaris van de Koning voor. In de eerste vergadering van de vertrouwenscommissie is de heer J.J. (Jordy) Boerboom gekozen als voorzitter. Als plaatsvervangend voorzitter is mevrouw M. (Margot) Kraneveldt-Van der Veen benoemd. Gezamenlijk gaan de leden van de commissie en adviseurs in de komende periode hun best doen de voor Zoetermeer best passende burgemeester te vinden. Daartoe wordt eerst een profielschets opgesteld. Op een nader te bepalen moment zullen ook Zoetermeer en de Zoetermeerders worden betrokken. De gemeenteraad stelt de profielschets uiteindelijk vast.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: