Raad stemt schriftelijk tijdens begrotingsdebat

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Raad stemt schriftelijk tijdens begrotingsdebat

Raad stemt schriftelijk tijdens begrotingsdebat

De besluitvorming tijdens het begrotingsdebat op maandag 9 november 2020 gaat grotendeels schriftelijk plaatsvinden. Dit betekent dat de uitslag van de stemmingen pas later bekend is.

De raad praat maandagavond verder over de programmabegroting 2021. Deze raadsvergadering vindt digitaal plaats. Normaal gesproken, is aan het eind van het begrotingsdebat bekend welke besluiten de raad heeft genomen. Dit keer verloopt dat anders. De raad gaat grotendeels schriftelijk stemmen. Alle raadsleden ontvangen hiervoor na afloop van de vergadering gepersonaliseerde en geparafeerde stembrieven waarop zij een 'voor' of 'tegen' uitbrengen. Tijdens de raadsvergadering zal voorzitter Bezuijen aangeven voor welke datum en waar de stembrieven moeten worden ingeleverd. Als de deadline voor de stemming is bereikt, openen de leden van 'het stembureau' de stembus en worden de stemmen geteld.

De voorzitter maakt de uitslag van de stemming zo spoedig mogelijk na het tellen van de stemmen openbaar. Naar verwachting is dat op donderdag 12 november 2020.

Het tweede deel van het begrotingsdebat -vervolg van 2 november- vindt plaats op maandag 9 november en begint om 18.00 uur. Het debat is live of achteraf te volgen op de pagina Internetuitzendingen.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: