Raad geeft richting

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Raad geeft richting

Raad geeft richting

Op maandagavond 24 juni 2019 begint het eerste deel van het Voorjaarsdebat. Tijdens dit debat praat de gemeenteraad uitgebreid over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2020 en de jaren daarna.

De Perspectiefnota 2020 vormt samen met de gevolgen van de meicirculaire de input voor het Voorjaarsdebat. Dit jaar ligt het zwaartepunt bij besparingsvoorstellen die het college aan de raad voorlegt. Tijdens het debat zal de raad aandacht voor specifieke onderwerpen vragen. Raadsfracties kunnen daarnaast voorstellen doen in de vorm van moties en amendementen om richting te geven aan de begroting. Deze wordt begin november besproken en vastgesteld.

Het Voorjaarsdebat begint op maandag 24 juni 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het Stadhuis. U bent van harte welkom. Aan het eind van de avond wordt de vergadering geschorst tot maandag 1 juli om 18.00 uur. U kunt het debat live (of achteraf) volgen via internet. Op www.raadzoetermeer.nl vindt u ook de agenda en stukken in het raadsinformatiesysteem iBabs.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: