Raad benoemt wethouders en nieuwe raadsleden

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Raad benoemt wethouders en nieuwe raadsleden

Raad benoemt wethouders en nieuwe raadsleden

De gemeente Zoetermeer heeft een nieuw college. Na een debat over het coalitieakkoord, heeft de gemeenteraad dinsdagavond 29 mei 2018 besloten mevrouw M.J.M. van Driel, mevrouw J.W. Groeneveld, de heer J. Iedema, mevrouw I. ter Laak, de heer R.C. Paalvast en de heer M.J. Rosier te benoemen tot (voltijd) wethouder.

Vanwege de benoeming van de wethouders zijn vijf nieuwe raadsleden geïnstalleerd: de heer G. Ekkelenkamp (D66), de heer J. van Gils (VVD), mevrouw W.E.A. Hoekstra (VVD), mevrouw E. van Oudheusden (CDA) en de heer M.G. van der Snoek (LHN).

Ook heeft de raad tijdens deze raadsvergadering de commissieleden van de verschillende fracties benoemd.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: