Najaarsdebat 2019: raad praat over uitgaven gemeente

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Najaarsdebat 2019: raad praat over uitgaven gemeente

Najaarsdebat 2019: raad praat over uitgaven gemeente

Op maandag 4 en 11 november 2019 praat de gemeenteraad over de vraag hoeveel geld de gemeente komend jaar en de jaren daarna gaat uitgeven en waaraan. Dit gebeurt tijdens het najaarsdebat. De raad buigt zich tijdens dit debat over de financiële uitgangspositie van de gemeente Zoetermeer en de voorstellen die het college heeft gedaan voor nieuw beleid en maatregelen die nodig zijn voor ombuigingen en vernieuwingen.

De vergadering begint op maandag 4 november om 20.00 uur. Op maandag 11 november om 18.00 uur wordt het debat voortgezet en gaat de raad over tot besluitvorming.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Engelandlaan 502. Iedereen is van harte welkom.

Voor de agenda, stukken en (live) internetuitzending kunt u terecht in het raadsinformatiesysteem.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: