Maandag 28 juni: Voorjaarsdebat

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Maandag 28 juni: Voorjaarsdebat

Maandag 28 juni: Voorjaarsdebat

Op maandag 28 juni 2021 vindt het Voorjaarsdebat plaats van de gemeenteraad. De raad praat dan uitgebreid over de financiën van de gemeente Zoetermeer.

Wat vinden raadsfracties belangrijk?

Tijdens het Voorjaarsdebat spreekt de gemeenteraad zich uit over de plannen voor het nieuwe jaar. Dit gebeurt op basis van de perspectiefnota die het college van burgemeester en wethouders (B&W) aan de raad heeft gepresenteerd. Alle 13 raadsfracties geven aan wat zij belangrijk vinden.

De raadsfracties kunnen daarnaast voorstellen doen in de vorm van amendementen en moties om richting te geven aan de begroting. Als er in de raad voldoende draagvlak is voor deze voorstellen, dan worden deze meegenomen bij het opstellen van de begroting die in november wordt besproken en vastgesteld.

Moties/amendementen

Tijdens het debat worden alle moties en amendementen die de fracties indienen bij de agenda geplaatst, zodat u direct kunt zien wat de voorstellen van de raadsfracties zijn. Aan het eind van het debat neemt de gemeenteraad besluiten.

Kijkt u mee?

Het Voorjaarsdebat begint om 10.00 uur en duurt tot 23.30 uur. Alleen deelnemers aan de vergadering hebben toegang tot de raadzaal. U kunt het debat live volgen of achteraf (ook per spreker en met ondertiteling) terugkijken via de internetuitzending.

Inspreken?

Wilt u van uw spreekrecht gebruikmaken? Inspreken tijdens het Voorjaarsdebat gebeurt in de raadzaal. U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 25 juni, 12.00 uur, aanmelden via griffie@zoetermeer.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: