Eerste digitale raadsvergadering maandag 20 april 2020

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Eerste digitale raadsvergadering maandag 20 april 2020

Eerste digitale raadsvergadering maandag 20 april 2020

De gemeenteraad gaat voorlopig digitaal vergaderen. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Via de 'Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, etc.' wordt het nu mogelijk om via digitale raadsvergaderingen rechtsgeldige en democratische besluiten te nemen.

Raadsvergadering 20 april 2020

De eerste digitale raadsvergadering vindt plaats op maandag 20 april. Tijdens deze raadsvergadering zal een aantal uitgestelde besluiten worden genomen. Ook is de vergadering bedoeld om met de volksvertegenwoordigers onderling en het college stil te staan bij de aanpak van de coronacrisis in Zoetermeer.

Na meireces

Vanaf 11 mei 2020 - na het meireces - worden de raads- en commissievergaderingen op 'Maandag raadsdag' digitaal voortgezet. Wanneer het weer enigszins mogelijk is en op een verantwoorde manier kan, zullen vergaderingen van de gemeenteraad weer op het Stadhuis worden gehouden.

Internetuitzendingen en agenda's

U kunt de vergaderingen volgen via internet. De agenda's en bijbehorende stukken worden 10 dagen voorafgaand aan de vergaderingen geplaatst in het raadsinformatiesysteem iBabs.

Griffie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@zoetermeer.nl.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: