Tips voor inspraak

Home > Gemeenteraad > Inspreken > Tips voor inspraak

Tips voor inspraak

Voor het inspreken hebben we nog een paar tips.

  • De spreektijd van vijf minuten is kort en zo voorbij. Zet wat u te vertellen heeft op papier als geheugensteuntje tijdens uw toespraak. Zorg er voor dat u altijd een afsluitende zin klaar heeft om uw betoog voor uw gevoel goed te kunnen beëindigen. Wij adviseren u voor 5 minuten inspreken niet meer dan 650 woorden te gebruiken. Dat is ongeveer een A4-tje.
  • Omdat uw spreektijd door de voorzitter bij aanmelding van meer dan 6 insprekers ingekort kan worden, kunt u er het best voor kiezen om uw belangrijkste boodschappen aan het begin van uw betoog te geven.
  • Wilt u informatie ter beschikking stellen van de raad? U kunt inspreekteksten en/of bijlagen mailen naar griffie@zoetermeer.nl. Deze worden dan na afloop van de vergadering bij de agenda/vergaderstukken geplaatst. Tijdens de vergadering kunt u geen 'informatie' uitdelen.
  • Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer, zodat u te bereiken bent.
  • Als u wilt dat de raadsleden zelf komen kijken naar het onderwerp dat u hebt aangekaart, vergeet dan niet om ze uit te nodigen.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: