Is inspreken voor u de beste optie?

Home > Gemeenteraad > Inspreken > Is inspreken voor u de beste optie?

Is inspreken voor u de beste optie?

Voordat u zich aanmeldt als inspreker, kunt u zich afvragen of er ook nog andere mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een onderwerp onder de aandacht te brengen.

Onderstaand schema helpt u een afweging te maken of inspreken in een vergadering van de raadscommissie of raad voor u de beste optie is. Natuurlijk kunt u ook altijd rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. De gegevens van de leden van de gemeenteraad vindt u in het Overzicht leden gemeenteraad.

Twijfelt u nog? Neem dan contact op met de Griffie via telefoonnummer 14 079 of per mail griffie@zoetermeer.nl. De griffiemedewerkers helpen u graag verder.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: